รุ่นบุกเบิก ทำความสะอาดครั้งแรก

Posted By admin on Feb 20, 2016 |


คณะลูกพระธัมฯ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์รุ่นบุกเบิก ได้ร่วมกันทำความสะอาดวัดครั้งแรก

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.. 2559 วัดพระธรรมกาย สกอตแลนด์ ประเทศสกอตแลนด์ ได้ต้อนรับผู้มีบุญบุกเบิกรุ่นแรก

หลังจากที่ได้รับมอบวัดใหม่ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรม และลูกพระธัมฯทั่วโลก ได้ซื้อโบสถ์เก่าเพื่อสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ขณะนี้หมู่คณะชุดแรกได้เข้าไปปรับปรุงทำความสะอาด เพื่อเปิดวัดใหม่ ซึ่งถือเป็นวัดพระธรรมกายแห่งแรกในประเทศสกอตแลนด์

ในโอกาสนี้คณะพระอาจารย์นำโดยพระครูสมุห์พิชิต ฐิตชโย มอบหมายให้พระมหาสุริยัณห์ อมโร และคณะสาธุชนได้เดินทางมาร่วมกันทำความสะอาดวัดแห่งนี้เพื่อเตรียมใช้เป็นบุญสถาน เป็นที่สั่งสมบุญของชาวพุทธ และสอนสมาธิสำหรับทุกท่านรวมทั้งชาวท้องถิ่นที่นี่

จึงถือเป็นข่าวอันน่าอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งที่ พระพุทธศาสนาได้ขยายสู่ดินแดนแห่งทะเลสาปและขุนเขา ในสหราชอาณาจักรสกอตแลนด์ แห่งนี้ เอาบุญมาฝากลูกพระธัมฯทั่วโลก

Comments

comments