ธุดงค์วิสาขบูชา

Posted By admin on May 11, 2016 |


ธุดงค์

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ในเดือนที่สว่างที่สุดนี้ ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมอยู่ธุดงค์ ห่มขาว ถือศีล 8 ปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดสกอตแลนด์ เมือง Helensburgh
ในระหว่างวันศุกร์ที่ 3 ถึงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เริ่มเปิดลงรับลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน เวลา 16.00 น.
ณ วัดสกอตแลนด์ 15 Charlotte St, Helensburgh, Dunbartonshire G84 7QS

กำหนดการ
ศุกร์ 3 มิ.ย.          ลงทะเบียน (16.00 น.)
เสาร์ 4 มิ.ย.         ฟังธรรม ปฏิบัติบูชา
อาทิตย์ 5 มิ.ย.     จุดประทีปเนื่องในเดือนวิสาขบูชา, ลาธุดงค์ (13.00 น.)

สิ่งของที่ควรนำติดตัวมาด้วย
1. ชุดขาว หรือชุดสีสุภาพ 2 ชุด
2. รองเท้า Slippers
3. อุปกรณ์อาบน้ำ
4. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)

อุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้นำมา
1. สื่อต่างๆ ที่นำมาซึ่งความร้อนใจ
2. อาวุธของมีคม รวมทั้งส่ิงเสพย์ติดต่างๆ
3. สัตว์เลี้ยง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 01436 676024
Email : info@watscotland.com
Facebook/watscot

สมัครออนไลน์

Comments

comments